Czas: 20 lipca 2018, godz. 10:00-11:30

Podczas warsztatów, które poprowadzi Mikołaj Rejs, uczestnicy zaprojektują własne kafelki związane z wierzeniami starosłowiańskimi, ich symbolami oraz postaciami.

Najpierw, zrobimy projekty, a później przy pomocy markerów przeniesiemy je na kafelki. Zaprojektujemy również napis - cytat pewnego pisarza, na każdej kafelku znajdzie się jedna litera tworząca całą sentencje. Płytki zostaną odpowiednio ponumerowane, zgodnie z kolejnością liter w haśle. Na koniec przejdziemy się po kompleksie Dolnych Młynów i umieścimy pomalowane kafelki na murach budynków. Uczestnicy odkryją sekretne hasło dopiero po odnalezieniu na mapie wszystkich płytek i złożeniu ich w całość.

Mikołaj Rejs wykonuje i projektuje murale, obrazy, ilustracje. Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy, zajmuje się również edukacją artystyczną oraz społeczną funkcją sztuki. Uczestnik licznych imprez graffiti i street artu (m.in. Brain Damage 2003, 2005 Meetings of Styles, Lublin 2011-2013; Street Art Festival Katowice 2011, projekt 40/40, Warszawa). Publikacje w albumach i czasopismach o sztuce i fotografii. Współtwórca projektów artystycznych i edukacyjnych m.in.: Drogi do wolności MOCAK Kraków 2011; polsko-ukraińsko-mołdawski projekt ARTDROME Ługańsk 2012; „Zdearzenia” Pałac Młodzieży oraz BWA Tarnów 2014, Between the Wall, Legnica 2012, „Back to the primitive” Małopolski Ogród Sztuki, Kraków 2016, Tradycje - Wodzisław śląski 2017.

 
 

Mikołaj Rejs wykonuje i projektuje murale, obrazy, ilustracje. Od końca lat 90-tych aktywny w sferze sztuki ulicy, zajmuje się również edukacją artystyczną oraz społeczną funkcją sztuki. Uczestnik licznych imprez graffiti i street artu (m.in. Brain Damage 2003, 2005 Meetings of Styles, Lublin 2011-2013; Street Art Festival Katowice 2011, projekt 40/40, Warszawa). Publikacje w albumach i czasopismach o sztuce i fotografii. Współtwórca projektów artystycznych i edukacyjnych m.in.: Drogi do wolności MOCAK Kraków 2011; polsko-ukraińsko-mołdawski projekt ARTDROME Ługańsk 2012; „Zdearzenia” Pałac Młodzieży oraz BWA Tarnów 2014, Between the Wall, Legnica 2012, „Back to the primitive” Małopolski Ogród Sztuki, Kraków 2016, Tradycje - Wodzisław śląski 2017.