Czas: 20 lipca 2018, godz. 11:00-12:30

Obraz w Pigułce to projekt, który rozpoczął się w 2014 roku. Istotą projektu jest dawanie uśmiechu dzieciom w chorobie oraz wspólne tworzenie. Dzieci przebywające w szpitalu projektują rzeźby z plasteliny na ustalony temat, a my na podstawie ich prac malujemy obrazy dla szpitali dziecięcych. Efektem jest stworzenie wielkoformatowego obrazu, przy udziale małych pacjentów szpitala oraz wolontariuszy, pod czujnym okiem artysty Marcina Kowalika. Ukończony obraz zostaje oficjalnie przekazany na wernisażu dla szpitala. Dzieci zyskują okazję do zobaczenia efektów swojej pracy, a szpital wzbogaca się o nowy bezcenny obraz, wykonany rękami swoich podopiecznych.

Nowa edycja „Obrazu w Pigułce” podczas FOCA Festival różni się od poprzednich. Po raz pierwszy modyfikujemy naszą formułę działania, tym razem wyjątkowo beneficjentami projektu będzą dzieci z różnych zakątków świata: Madagaskaru, Beninu i Kazachstanu. Do tej pory w poprzednich edycjach bardziej koncentrowaliśmy się na roli motywacyjnej i terapeutycznej, najważniejszą wartością było dla nas poświęcenie własnego czasu dzieciom w chorobie. Jednak odkryliśmy, że formuła Obrazu w Pigułce oprócz działań motywacyjnych i terapeutycznych ma potencjał do działań czysto charytatywnych.

Ponieważ data FOCA Festivalu, a dokładnie 20 lipiec upamiętnia pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu, my również chcemy wpisać się w tą tematykę, zatem warsztaty z dziećmi zostaną przeprowadzone pod hasłem „Człowiek na księżycu”. Zabawa plastyczna skojarzona z misją Apollo 11 z 1969 roku może nabierać głębszego znaczenia. Tym wieloaspektowym tematem chcemy motywować dzieci, by przekraczały swoje briery, poczuły się odkrywcami. Jesteśmy bardzo ciekawi w jaki sposób dzieci z tak różnych kultur przedstawią jeden temat. Wspólne działania z dziećmi w tych krajach będą możliwe dzięki Fundacji Misevi, której wolontariusze przeprowadzą warsztaty lepienia z plasteliny. Następnie prześlą nam oni fotografię powstałych prac, abyśmy mogli wspólnie odtworzyć je na obrazach. Podczas Festiwalu 20 i 21 lipca zapraszamy na Dolnych Młynów do wspólnego malowania przedstawień człowieka na księżycu. Powstałe obrazy zostaną wystawione na aukcje sztuki a dochód zostanie przekazany dla dzieci z tych krajów. Aukcja to nie tylko zbieranie pieniędzy, istotne jest szerzenie idei pomocy w ciekawy sposób. Poprzez takie wydarzenia chcemy budować społeczną odpowiedzialność. Cały projekt polega na zaangażowaniu jak największej liczby osób na każdym z jego etapów.