Wystawa będąca głównym elementem festiwalu określa temat przewodni pierwszej edycji, jakim jest zagadnienie relacji człowieka z naturą i światem nauki oraz ich wzajemnego oddziaływania. Podejmuje wątki związane z obecnością człowieka w świecie, zwracając uwagę na problem równowagi pomiędzy przyrodą a technologią.

Ludzie ciągle dążą do zrozumienia otaczającego świata, a przez to próbują pokonać lęk przed tym, co nieznane. Rozwój intelektualny i cywilizacyjny oraz dostępne narzędzia technologiczne pozwalają na coraz większe możliwości poznawania i eksploracji. Nieprzerwanie ambicjami człowieka, w tym także artysty, jest odkrywanie nowych sposobów oswajania rzeczywistości oraz poszerzanie możliwości jej kształtowania i wpływu na nią. Niczym odkrywca i zdobywca bada on kolejne, nowe terytoria, nie tylko w sensie dosłownym, ale także symbolicznym - zmieniają się jedynie narzędzia, skala i perspektywy. W tym sensie rozumieć można także wszelkie nowe strategie twórcze, pojawiające się na polu sztuki. Opierając się na analitycznej obserwacji oraz wyobraźni sztuka, stanowiąca wyraz ludzkich aspiracji, pozwala zapoznać się ze światem, a nawet wykraczać poza jego granice. Zwłaszcza współcześnie, kiedy poznanie realnego staje się coraz bardziej mgliste, przez symulacje alternatywnych rzeczywistości. W czasach zaawansowanego rozwoju technologicznego, człowiek traci więź z naturą, a zetknięcie z jej siłami i prawami przybiera często wręcz opresyjny charakter. Do pewnego stopnia przypomina to powściągliwe wizje współczesności antyutopistów.

Problematyka ta stanowi wątek podejmowany w twórczości młodych artystów, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie. Pokażemy zarówno realizacje korzystające z tradycyjnych technik, jak i sięgające po środki wyrazu oparte o nowoczesne technologie.

_________

Znaczącym w kontekście podejmowanych na wystawie problemów jest również czas trwania festiwalu - 20 lipca - Słowianie obchodzili wtedy święto boga błyskawic Peruna, również tego samego dnia, w 1969 roku człowiek po raz pierwszy postawił krok na Księżycu.

Kuratorki: Anna Gil i Joanna Terpińska