Gdy Bankierzy spotykają się na kolację, dyskutują o sztuce. Gdy Artyści spotykają się na kolację, dyskutują o pieniądzach
~ Oscar Wilde

O czym porozmawiają, jak posadzimy ich razem, przy jednym stole?Panele dyskusyjne w ramach FOCA skupiają się na ważnych i aktualnych tematach zebranych wokół dwóch symbolicznych obszarów:
  • OBECNOŚĆ - artysta na rynku sztuki,
  • EKSPLORACJA – nowe technologie, Nowa sztuka.

To nie będzie standardowa sesja wykładowa. Chcemy posadzić przy stołach osoby żyjące sztuką, ale zawodowo związanych z nią w innych aspektach, aby posłuchać o ich doświadczeniach, a później skłonić do dyskusji. W sesjach uczestniczyć będą artyści, kuratorzy, pracownicy muzeów, kolekcjonerzy, aktywiści, ale też ekonomiści i prawnicy.

 
FOCA - Agenda-www-02