Fundacja LASEM

Fundacja LASEM - krakowska fundacja i grupa artystyczna skupiająca swoją uwagę na działaniach z zakresu performensu, malarstwa, handlu dziełami sztuki i mody. Od pięciu lat współpracuje z artystami z całej Polski organizując wystawy i performensy artystyczne. Jako pierwsza wprowadziła pojęcie deframestracji – działania polegającego na przetwarzaniu walorów przynależnych do danego medium nadając im nowe funkcje oraz znaczenia, uwalniając w ten sposób dzieło z ograniczeń wynikających z tradycyjnych form wyrazu. Jednym z efektów deframestracji są "ubrania malarskie" wykrawane z oryginalnych dzieł sztuki.

Fundacja TYTANO

Dolne Młyny to szerokie możliwości i ponad 15.000 m2 dawnej fabryki tytoniu, zaadoptowanej w 2015 roku żeby stworzyć "miasto w mieście". Znajdziesz tu ponad 30 lokali usługowych: kawiarnie, restauracje, kluby, ale również pracownie artystyczne, salon tatuażu, biura kreatywnych twórców, takich jak: pracownia filmowa, agencja reklamowa a także stowarzyszenia i fundacje. Tu rozrywka przeplata się ze sztuką, a dowodem na to są liczne festiwale, targi, wystawy, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spektakle teatralne, projekcje filmowe, pokazy mody.

Fundacja Czas Wolny

Fundacja Czas Wolny powstała w ramach oddolnych starań o powstanie Parku Stacja-Wisła na krakowskim Zabłociu. Wspólne starania mieszkańców wspieranych przez nieformalną grupę SOS Zabłocie, Fundację Czas Wolny oraz Stowarzyszenie Podgorze.pl zostały uwieńczone sukcesem, a park został oficjalnie otwarty w maju 2018, jako pierwszy krakowski park, którego projekt został stworzony oddolnie, w drodze konsultacji społecznych oraz konkursu zorganizowanego przez wyżej wymienione organizacje.

Ponadto, Fundacja Czas Wolny od dwóch lat organizuje wydarzenia integrujące i aktywizujące mieszkańców oraz sympatyków Zabłocia w każdym wieku. Wydarzenia te oscylują na pograniczu sztuki, DIY oraz aktywizmu miejskiego, były to między innymi: Czytanie Performatywne “Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Doroty Masłowskiej przez krakowskich cenionych aktorów teatralnych, instalacja pierwszej krakowskiej biblioteczki plenerowej, stworzenie Kącika Czytelnika na terenie jeszcze nieistniejącego Parku Stacja-Wisła, Zabłockiej Mozaiki składającej się z 80 płytek pomalowanych przez mieszkańców, przedstawiającej dawne przemysłowe Zabłocie (przy Lipowej 7), czy wydzierganie wraz z mieszkańcami i sympatykami Zabłocia swetrów dla drzew.

Aktualnie Fundacja Czas wolny stara się o powstanie Parku przy ul.Dekerta 15 oraz organizuje konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów pod Zabłockimi estakadami SKA.

Fundacja Rozwoju Sztuki Intermediów

Cele Fundacji są następujące: 1) Wspieranie dydaktyki, prac twórczych i badawczych w zakresie sztuki intermediów definiowanej wedle założeń programowych Wydziału Intermediów ASP w Krakowie. 2) Wspieranie Wydziału Intermediów ASP w Krakowie (zwanego dalej: WI) w realizacji jego misji – w wymiarze logistycznym, organizacyjnym i materialnym. 3) Wspieranie, aktywizacja i integracja środowiska artystów intermedialnych wokół idei Fundacji, w tym w szczególności studentów i absolwentów WI ASP w Krakowie.